TEB Edukacja Technika Informatyczne

Współczesne szkoły niepubliczne w wielu przypadkach oferują kompetentne i solidne wykształcenie dla zainteresowanych odpowiednim przygotowaniem do wymagań rynku pracy. Taką propozycją jest też technikum informatyczne stanowiące element szkoły niepublicznej TEB Edukacja. Posiada ona uprawnienia szkoły publicznej i realizuje programy nauczania zatwierdzone przez MEN, pod ścisłym nadzorem Kuratorium Oświaty. Czteroletnia nauka zakończona egzaminem naturalnym i zawodowym pozwala uzyskać państwowe dyplomy, oraz certyfikaty wystawiane przez znane instytucje. Oferta edukacyjna TEB Edukacja uzupełniona jest o odpowiednie zaplecze sprzętowe i logistyczne. Wybór przyszłościowych kierunków wpisanych w trendy rynku pracy to w tym przypadku decyzja oczywista, a profesjonalne warunki nauki są nie do przecenienia. Tutaj zdobyć można wiedzę cenną i praktyczną. Czteroletni cykl nauczania w tym technikum oznacza lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i podjęcia satysfakcjonującej pracy, a także rozwój pasji i zainteresowań, możliwość zostania specjalistą określonej dziedziny. Jest to otwarcie drogi do dalszej edukacji w wybranej szkole lub uczelni, szansa na zdobycie szerokiego wachlarza wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzięki Profesjonalnemu Pozycjonowaniu TEB Edukacja będzie docierać do coraz większej liczby młodych ludzi zainteresowanych aktywnym działaniem we współczesnym społeczeństwie.