BHP Bytom logo

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, koniecznością w każdej firmie czy instytucji. Zasady obejmujące odpowiednie warunki higieny i bezpieczeństwa pracy dla danego przedsiębiorstwa określa się skrótem BHP. Naszym Klientem, którego pozycjonujemy m.in. na hasło BHP Bytom, jest śląska firma Szkolenia i Doradztwo BHP i PPOŻ. Monika Puzio. Jej główny obszar działania to szkolenia zawodowe i kursy doszkalające, związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Prelegenci mogą pochwalić się niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia takich szkoleń. Kursy te zawierają szczegółową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, z której korzystać może zarówno kadra kierownicza czy menedżerska, jak i pracownicy niższego szczebla, pracownicy administracyjno-biurowi oraz osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych. 

 

Co jakiś czas mają miejsce zmiany prawne, wchodzą w życie coraz to nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne w zakresie BHP. Firma z chęcią prowadzi spotkania, na których można omówić wszelkie aktualizacje i ugruntować wiedzę czy umiejętności.

 

Z kolei dzięki szkoleniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej, kursanci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną o możliwych źródłach powstania pożarów i możliwych sposobach rozprzestrzeniania się ognia. Poznają też zasady postępowania w przypadku pożaru, wybuchu lub awarii, poznają proces prowadzenia ewakuacji oraz przejdą praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego.

Firma naucza też jak udzielać pierwszej pomocy, co jest szczególnie istotne w przypadku pracowników szkół i placówek, zarówno publicznych jak i prywatnych. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy oraz wyeliminowanie zagrożeń dla życia dziecka do czasu, aż zostanie oddane w ręce ratowników, jest obowiązkiem pracowników placówek oświatowych. Przydaje się też w życiu prywatnym.

 

Warto wspomnieć, że nasz Klient prowadzi też szkolenia zawodowe z bardzo specjalistycznych i wąskich dziedzin, takich jak: obsługa dźwigów budowlanych i towarowo-osobowych, konserwacja wciągników i wciągarek, konserwacja suwnic, żurawi, podestów ruchomych, oraz wielu innych. Przeprowadza też kursy dla osób, które zawodowo zajmują się eksploatacją urządzeń przetwarzających energię elektryczną, a także dla operatorów maszyn budowlanych, a nawet kursy spawalnicze. 

 

Szkolenia i Doradztwo BHP i PPOŻ. Monika Puzio profesjonalnie wykonuje wszelkiego rodzaju przeglądy: budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie oraz przeglądy z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Skutecznie też przeprowadza kalkulacje dotyczące kwalifikowania zakładów pod względem ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej.

Firma, uzyskując odpowiedni certyfikat została przyjęta w poczet członków Bytomskiej Izby Przemysłowo- Handlowej jako marka rzetelna i wiarygodna, wyrażająca poparcie dla integracji środowiska przedsiębiorców. 

Posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 2 000 000 zł.