SKIP GROUP

Miło nam powitać w gronie naszych Klientów firmę SKIP Group. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w usługach związanych z odbiorem i wywozem odpadów oraz ich zagospodarowaniem. Dzięki profesjonalnemu zapleczu technicznemu w postaci nowoczesnego sprzętu oraz wyszkolonej kadrze, firma jest przygotowana do świadczenia takich usług jak: wywóz śmieci (na terenie aglomeracji poznańskiej), wywóz gruzu (Poznań i okolice), odpadów pobudowlanych i pozostałości po remontach, odbiór nieczystości stałych, odpadów komunalnych, wywóz liści, gałęzi, ziemi, śmieci wielkogabarytowych, w tym np. starych mebli.

Firma SKIP z powodzeniem prowadzi swoją działalność od 2006 roku. Na przestrzeni 9 lat wypracowała sobie silną pozycję na poznańskim roku, śmiało konkurując z innymi profesjonalnymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługę wywozu odpadów.

Firma inwestuje w nowoczesny i sprawdzony sprzęt oraz zatrudnia kadrę wykwalifikowanych pracowników, co przekłada się na najwyższą jakość oferowanych usług oraz obsługę klienta. SKIP jako jedyne w Wielkopolsce przedsiębiorstwo posiada najnowszej generacji instalację do przerobu odpadów remontowych. Współczynnik przetworzenia śmieci w wartościowy budulec jest niezwykle wysoki, bo rzędu 96%! Dodatkowo, wysoka przepustowość – ok. 260 000 ton materiałów w ciągu roku znacząco wpływa na oszczędność kosztów recyklingu i co za tym idzie jest istotnym czynnikiem decydującym o cenie zaproponowanej klientowi. Nowoczesność stacji do recyclingu stosowanej w firmie SKIP polega również na precyzji oddzielania odpadów różnego sortu: tworzyw sztucznych, metalu, papieru, plastiku, drewna.

Odzyskane na drodze recyklingu materiały w postaci kruszywa drogowego z powodzeniem stosuje się do powtórnego użytku, między innymi przy budowie autostrad i dróg, utwardzania terenu pod budowy, utwardzania i niwelacji poziomu dróg gruntowych, do wymiany, stabilizowania i wyrównania gruntów. Kruszywo sprawdza się również jako materiał wypełniający i podsypka pod rury oraz przy kładzeniu kostki brukowej jak również do budowy mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynieryjnych tego typu. SKIP zajmuje się sprzedażą gruzu sortowanego trzech typów: odsiewki (o średnicy do 4 mm), kruszywa drobnego (jego średnica waha się między 4 do 31,5 mm) oraz kruszywa grubego (od 31,5 do 63 mm). Ponadto oferuje do nabycia piasek, torf, czarnoziem i żwir.

Poza wywozem śmieci, firma SKIP specjalizuje się również w wynajmie kontenerów na odpady pobudowlane i gruz. Dzięki szerokiej gamie kontenerów oferta wynajmu jest skrojona do potrzeb każdego klienta. Do wyboru są kontenery otwarte typu mulda o pojemności od 1,7 do 14 m3 oraz hakowce, mieszczące od 16 do 42 m3 materiałów. Oba typy kontenerów służą do składowania takich odpadów jak: gruz, beton, cegły, tynk, wata szklana, suporeks, płyty nida gips, styropian, plastik, folia, drewno, kartony i inne. W przypadku prowadzenia remontów na wyższych kondygnacjach budynków, SKIP oferuje wypożyczenie rękawa na korzystnych warunkach oraz jego transport na budowę. Ponadto, firma zajmuje się kompleksowo pracami porządkowymi w zakresie: porządkowania terenów otwartych, likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, czyszczenia pustostanów, wyrównywania i plantowania terenu, prac rozbiórkowych, zamiatania chodników, odśnieżania.

Firma SKIP GROUP posiada wszelkie niezbędne zezwolenia obejmujące odbiór i wywóz odpadów, jej sprzęt jest dostosowany do restrykcyjnych wymogów ekologicznych. Do wszelkich działań związanych z odbiorem śmieci sporządzania jest pełna dokumentacja, w tym wystawiana jest tzw. karta przekazania odpadów. Zatem powierzenie firmie SKIP transportu śmieci nie tylko będzie odbywać się zgodnie z literą prawa, ale również będzie rozwiązaniem bezpiecznym i w trosce o środowisko naturalne.

Z uwagi na fakt, że siedziba firmy SKIP mieści się na terenie Poznania, ceny zaproponowane przez nią klientom za wywóz odpadów w Poznaniu są wyjątkowo atrakcyjne.