Pozyskaliśmy nowego klienta do współpracy – jest nim Agencja Detektywistyczna Sektor. Od wielu lat rośnie zapotrzebowanie na usługi detektywistyczne, tak ze strony przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Firma specjalizuje się w wywiadzie gospodarczym, windykacji długów, poszukiwaniu osób i sprawdzaniu wierności partnerów. Niemniej, będąc profesjonalnym biurem, otwarta jest na wszelkie zlecenia, nawet nietypowe. Każdy klient jest tak samo ważny i każdy traktowany jest indywidualnie; elastyczność w działaniu jest podstawą funkcjonowania Agencji.

Firma działa zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2163, z 2019 r. poz. 55). Docelowym miejscem świadczenia usług jest Poznań. Agencja jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej, jest też wpisana do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prowadzi ją długoletni oficer policji, posiadający duże doświadczenie jako prywatny detektyw. Pracownicy również legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami.

Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki i obejmuje sprawy cywilne, rodzinne, karne i karno-skarbowe. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w wykrywaniu i przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, wyłudzaniu odszkodowań, windykacji należności, prześwietlaniu kandydatów na pracowników, sprawdzaniu ich uczciwości np. w korzystaniu ze zwolnień lekarskich, analizie kryminalnej: bilingów telefonicznych, transferów bankowych, przepływu towarów, itp. Osoby prywatne mogą zlecić wykrywanie podsłuchów, zapobieganie inwigilacji, wykrywanie oszustw (w tym matrymonialnych), sprawdzanie wierności partnerów, poszukiwanie osób i mienia, pomoc w sprawach rozwodowych. Agencja współpracuje z wieloma specjalistami, których poleca swoim klientom. Są wśród nich adwokaci, radcy prawni, biegłymi z zakresu fonoskopii, daktyloskopii, grafologii i badań DNA. Zespół firmy składa się z detektywów obu płci, co ma znaczenie w przypadku spraw delikatnych i bardzo osobistych.

Biuro prowadzi własne śledztwa w celu ustalenia faktów, które interesują klienta, oraz ich okoliczności. Między innymi ustala źródła dowodowe – świadków i dokumenty oraz weryfikuje ich wiarygodność. Niejednokrotnie działania te prowadzone są równolegle do policyjnych lub prokuratorskich, co przyczynia się do przyspieszenia rozstrzygnięcia spraw.

Agencja dysponuje profesjonalnym, wysokiej jakości sprzętem detektywistycznym. Zapewnia absolutną dyskrecję i oferuje usługi na najwyższym poziomie. Wycena usług, z uwagi na ich różnorodność i zakres, dokonywana jest indywidualnie.