PopulationOf.net – to kolejny z anglojęzycznych serwisów prezentujących w przejrzysty i efektywny sposób różnego rodzaju istotne dane, z którym ostatnio nawiązaliśmy współpracę. W jej ramach będziemy się zajmowali przede wszystkim skutecznym pozycjonowaniem serwisu, m.in. za pomocą takich fraz kluczowych jak: live population, wskazujących na charakter prezentowanych danych.

Dotyczą one wielu informacji z zakresu demografii całego świata. Klarowny podział na kontynenty i poszczególne kraje pozwala każdemu zainteresowanemu przyjrzeć się z bliska wszystkim danym, dotyczącym zarówno aktualnego stanu populacji (z podziałem na różne kategorie, m.in. wiekową) jak i informacjom w ujęciu historycznym.

Prezentacji tekstowej towarzyszą wykresy, dzięki którym przekaz zyskuje na przejrzystości, staje się też prostszy w nawigacji i przyjazny dla użytkownika. Ciekawe są również prognozy dla globalnej populacji, z podziałem na kontynenty i kraje – do roku 2050. Przeglądając tę szczególną bazę, warto zwrócić uwagę na takie wartości jak: liczba ludności, wskaźniki dzietności, gęstość zaludnienia, średnia wieku danej populacji, wskaźniki migracji oraz struktura płci.

Serwis stanowi istotną pomoc dla wszystkich internautów, z różnych powodów, w tym również naukowych, zainteresowanych problemami współczesnej demografii – w szerokim ujęciu – zarówno historycznym, jak i prognozowanym. Prezentowane dane pozwalają łatwo wyprowadzać wnioski, np. dotyczące kształtujących się trendów na danych obszarach (kontynentach i krajach).

Baza jest niezbędną pomocą także dla osób parających się różnego rodzaju działalnością biznesową i oceniających szanse oraz zagrożenia dla prowadzonej działalności w różnych krajach – ze względu na kształtujące się w nich trendy demograficzne.

Zespół tworzący serwis PopulationOf.net za kluczowe kryterium przyjął optymalną rzetelność prezentowanych danych, tak aby były one w pełni wiarygodne dla użytkowników. Prezentowane dane są źródłem rzeczowych informacji, są też na bieżąco aktualizowane.

Szeroki kontekst prezentowanych danych bazowych pozwala uchwycić określone zmiany i zjawiska demograficzne w różnych zestawieniach, dzięki czemu zyskujemy szerszą perspektywę, niezbędną dla przeprowadzania rzetelnych i wielowątkowych analiz.