Szkoły spod znaku „Parnas” – Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Językowe – cieszące się dużą renomą we Wrocławiu, prowadzące z powodzeniem działalność edukacyjną i oświatową od 1999 roku, dołączyły do grona firm, z którymi podjęliśmy współpracę. Szkoły zapewniają wszechstronny rozwój dzieciom i młodzieży – działając w duchu pedagogiki korczakowskiej.

Misję szkół „Parnas” najlepiej określa jedna z myśli Janusza Korczaka: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”. W tym krótkim zdaniu zawiera się podstawa programowa i sposoby jej realizowania przez szkoły „Parnas”.

Prywatna szkoła podstawowa we Wrocławiu „Parnas” wyróżnia się szczególną dbałością o wszystkie aspekty wychowania młodego człowieka. Szkoły dbają o komfort uczniów i rodziców, dlatego m.in. zapewniają opiekę nad dzieckiem w godzinach 7:00-18:00. Nie jest to czas spędzony jedynie na zajęciach obowiązkowych. Uczniowie mogą korzystać z wszechstronnego wachlarza zajęć fakultatywnych, rozwijających indywidualne talenty i pasje.

Szkoła zapewnia przyjazną atmosferę, a profesjonalna kadra – życzliwe wsparcie uczniów na ich drodze edukacyjnej. Szkoły „Parnas” to również miejsce, w którym znaczenie priorytetowe ma bezpieczeństwo uczniów, w każdym aspekcie – zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym.

Szkoła rozwija poczucie wartości uczniów i wiary we własne możliwości, co ma istotne znaczenie dla powodzenia całego procesu edukacyjnego. Realizowane są liczne programy tematyczne, dzięki którym każdy uczeń może zweryfikować swoje umiejętności i rozwijać je. W sposób szczególny kładziony jest nacisk na naukę języków obcych. W tym celu stosowane są nowoczesne i jednocześnie sprawdzone metody nauczania – podobnie jak w przypadku innych przedmiotów – dba się o rozwój umiejętności teoretycznych, ale również praktycznych.

Szkoły zachęcają uczniów do udziału w różnego rodzaju akcjach: kulturalnych, społecznych, charytatywnych, dzięki którym kształtowane są ważne dla rozwoju młodego człowieka cechy charakteru, pozwalające mu wejść w sposób dojrzały w późniejsze etapy życia.

Kadra pedagogiczna i wszyscy pracownicy szkół „Parnas” mają na celu zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, efektywnego uczenia się nowych umiejętności i aktywnego podejścia do życia w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Programy edukacyjne i wychowawcze rozwijają zarówno kreatywność, jak i umiejętność bezpośredniego korzystania ze zdobytej wiedzy oraz odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji.

Takie podejście do całego procesu edukacyjnego „stoi” za sukcesem szkół „Parnas” i ich rozwojem, którego „beneficjentami” są przede wszystkim młodzi ludzie.