Zajęcia dla dzieci

Mały Inżynier – nie zdziwilibyśmy się, gdyby odwiedzający naszą stronę kojarzyli tę nazwę z firmą edukacyjną, która od początku swojej działalności stawia na kreatywność, przyjazne i twórcze rozwijanie umiejętności technicznych u dzieci. Tym bardziej miło nam zakomunikować, że właśnie nawiązaliśmy współpracę.

Wielokrotnie nagradzany projekt edukacyjny, z powodzeniem realizowany w kolejnych placówkach na terenie całego kraju, nie bez powodu cieszy się coraz większym zainteresowaniem wielu środowisk, którym leży na sercu rozwój polskiej nauki.

Twórcy Małego Inżyniera stawiają sobie za główny cel rozwijanie pasji u dzieci i młodzieży, tak, aby nauki ścisłe nie stawały się „powodem” typowo szkolnego stresu, zabijającego naturalną radość odkrywania praw rządzących światem przyrody.

Nauka przez zabawę to w powszechnej opinii specjalistów jeden z najlepszych modeli edukacyjnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kształtowania umiejętności technicznych. Ciekawość świata. Pasja. Zabawa. Eksperyment.

Myślenie „sprzężone” z chęcią samodzielnego sprawdzenia teorii to podstawowe składowe sukcesu edukacyjnego, dlatego zajęcia dla dzieci proponowane przez firmę Mały Inżynier nie mają nic wspólnego z często wtórnymi i nieciekawymi z punktu widzenia młodego odkrywcy lekcjami szkolnymi.

Nowe podejście do nauki przedmiotów ścisłych to zasadniczy element popularyzacji kultury i edukacji technicznej.

Mały Inżynier od początku swojej działalności (a wszystko zaczęło się w 2008 r. pod skrzydłami Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości) stawiał na współpracę z pracownikami naukowymi, doktorantami i studentami wyższych uczelni – m.in.: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dużym powodzeniem cieszy się realizowany wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu program praktyk studenckich w ramach Biura Kreatywnego Małego Inżyniera.

Zaangażowanie zespołu współpracowników – naukowców i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem, a także studentów to podstawa sukcesów firmy, która wiele nowych programów może realizować dzięki wsparciu funduszy unijnych.

Już w 2010 r. Mały Inżynier uhonorowany został przyznawanym przez MEN tytułem „Miejsce Odkrywania Talentów”, uczestniczy też w licznych projektach unijnych (m.in. adresowanych do naukowców – Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

Firma organizuje bloki zajęciowe, ale również różnego rodzaju eventy – spotkania z nauką, półkolonie, ferie, a nawet wyjątkowe, pełne niespodzianek i zabawy przyjęcia urodzinowe dla dzieci.

Dużą popularnością cieszą się zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat. Robotyka Lego WeDo wprowadza kilkulatków w świat programowania. Nawet tak mały techniczny adept może się poczuć prawdziwym konstruktorem, budującym roboty z kolorowych i przyjaznych klocków Lego. Propozycją dla starszych dzieci (7-15 lat) są warsztaty Robotyka Lego Mindstorms. Mali inżynierowie mają okazję wykazać się umiejętnościami konstruowania i programowania robotów, dzięki czemu kształtują kreatywne myślenie, ale również zdolności manualne i techniczne.

Szczególną propozycją jest blok zajęć odbywający się pod hasłem Zrób coś z niczego – młodzi konstruktorzy (w wieku 9 – 12 lat) mają szansę wykazać się pomysłowością odkrywcy i kreatywnością majsterkowicza budując roboty z różnych przedmiotów.

Eksperymenty – do tego rodzaju aktywności na pewno nie trzeba zmuszać dzieci w wieku od 5 do 14 lat, do których adresowane są zajęcia. Młodsi poznają na zasadzie zabawy różne tajniki fizyki czy chemii, starsi korzystając z już zdobytej wiedzy, mogą samodzielnie wykonywać różnego rodzaju eksperymenty z użyciem bezpiecznych odczynników i sprzętu laboratoryjnego.

Mały Inżynier nie mógłby się oczywiście obyć bez świata komputerów. Programowanie Scratch to blok zajęć, dzięki którym młodzi programiści będą mogli rozwijać umiejętność logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązania problemów dzięki językowi Scratch. Wreszcie – Elektronika – czyli a adresowany do najstarszej grupy wiekowej (od 9 do 15 lat). To pierwsze kroki w fascynującym świecie elektroniki – specjaliści podpowiedzą m.in. jak prawidłowo posługiwać się narzędziami elektroników.

Nauka to radość odkrywcy i entuzjazm badacza. Mały Inżynier z pewnością pomoże dziecku odnaleźć naukowe pasje!