Ciekawym projektem, jakim mamy przyjemność się zająć, jest pozycjonowanie firmy MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. którą reprezentuje Tomasz Dzieża.

Nasz Klient jest brokerem ubezpieczeniowym, czyli niezależnym pośrednikiem w dziedzinie ubezpieczeń. Jego misją jest objęcie ochroną interesów strony ubezpieczanej
i to jej dobro jest priorytetem – broker nie działa w imieniu ani na rzecz żadnego zakładu ubezpieczeń. Zawód brokera jest regulowany ustawą z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie ubezpieczeniowym i aby go wykonywać,  potrzebne jest zezwolenie, które dokumentuje wiedzę prawno-finansową  i kwalifikacje brokera. Tym bardziej
z dumą możemy pozycjonować naszego Klienta na frazę “
ubezpieczenia Bytom“.

Doświadczenie MAK Ubezpieczenia to ponad dwie dekady długotrwałych relacji z Klientami. Kluczowym elementem sukcesu firmy jest pozostanie otwartym na potrzeby swoich Klientów i elastyczne dostosowywanie swojej oferty tak, aby sprostać ich wymaganiom. 

Takie podejście zaowocowało świadczeniem kompleksowych usług na rzecz ubezpieczeń przedsiębiorstw, mienia oraz działalności operacyjnej. Negocjowanie warunków umów, wysokości składek czy administrowanie dokumentów to dla tej firmy codzienność. Krok po kroku wspomoże przy całej procedurze likwidacji szkód, dbając o interesy swojego Klienta na każdym etapie postępowania, od zgłoszenia szkody aż po wypłatę odszkodowania. 

Ubezpieczenie mienia to też finansowa ochrona przed skutkami działań żywiołów i innymi zdarzeniami losowymi, a także kradzieżą włamaniem, rabunkiem mieszkania.
W przypadku ubezpieczenia firm, w których np. znajduje się park maszynowy, brane jest pod uwagę ryzyko techniczno-awaryjne, związane z działaniem urządzeń o dużej wartości.

Warto wspomnieć, że nasz Klient, w zakresie ubezpieczeń flotowych, gwarantuje bardzo niskie stawki, oferując jednocześnie najszerszy, możliwy zakres ubezpieczenia OC, AC, NNW, assistance, a także pierwszeństwo w załatwianiu wszelkich spraw u ubezpieczyciela

Równie ważną zaletą dużego doświadczenia naszego Klienta jest profesjonalna obsługa grupowych ubezpieczeń na życie, funkcjonujących w systemie kafeteryjnym. Oznacza to, że zakres ochrony oraz składki zawsze korespondują z oczekiwaniami poszczególnych grup zawodowych.

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. to profesjonalna pomoc zarówno dla Klienta indywidualnego, jak i doskonały wybór partnera biznesowego. Doświadczenie, jakie posiada, pozwala tej firmie na projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie eksperckich programów ubezpieczeniowych na najwyższym poziomie. Świetnie identyfikuje ona i ocenia ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, proponuje dobrze dopasowane rozwiązania, pozwalające tym ryzykiem zarządzać, a przy tym nigdy nie zapomina
o zadowoleniu swojego Klienta.