Podjęliśmy współpracę z profesjonalnym badania wody i ścieków w Poznaniu, prowadzonym przez firmę Granimex.
W laboratorium prowadzone są kompleksowe badania fizyczno-chemiczne i mikrobiologiczne wody. Badanie wody może być przeprowadzone na życzenie klienta indywidualnego w ramach sprawdzania jakości wody w gospodarstwie domowym, jak i zlecone przez klienta instytucjonalnego, korzystającego z danego ujęcia wody na potrzeby zakładu pracy, firmy czy instytucji.

Badanie wody dla klientów indywidualnych

W przypadku gospodarstw domowych, do czynienia można mieć z wodą wodociągową lub pobieraną z własnego ujęcia. Jako że przedsiębiorstwa wodociągowe, dostarczające wodę, mają obowiązek zapewnić dezynfekcję wody i jej stabilność mikrobiologiczną, to jeśli dochodzi do zanieczyszczenia wody w drodze między centrum dystrybucji a domowym kranem, najczęściej jest to kwestia kontaktu cieczy z zanieczyszczeniami gromadzącymi się w rurach. Laboratorium Wody przeprowadza więc badanie cieczy z ujęć komunalnych zazwyczaj w kontekście zanieczyszczeń sieci wewnętrznej. Zbadanie próbek wody wodociągowej może pokazać faktyczną jakość płynącej z kranu wody i ewentualnie wskazać kierunek poprawy tej jakości.
Jeśli zaś chodzi o wodę z własnego ujęcia, np. ze studni głębinowej, badanie wody jest obowiązkowe. Zaleca się, by przeprowadzać je co najmniej raz w roku. Badania obejmują sprawdzenie próbek pod względem pełnych paneli mikrobiologicznych i fizykochemicznych.
Studnie głębinowe prawie zawsze implikują problem wysokiej zawartości żelaza w wodzie, manganu i obecności różnego rodzaju bakterii oraz mikroorganizmów.
Klienci indywidualni mają szansę na zlecenie firmie realizacji nawet pojedynczych badań, w których skład wchodzi, między innymi, określanie w próbkach cieczy:

 • – właściwości wody, takich jak jej barwa, twardość, poziom mętności;
 • – stężenia takich organicznych związków chemicznych jak akrylamid, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna;
 • – poziomu pierwiastków takich jak magnez, mangan, nikiel, miedź;
 • – zawartości bakterii, w tym bakterii Escherichia coli, gronkowca koagulazododatniego lub enterokoków kałowych.
 • Z pełną ofertą realizowanych badań można zapoznać się na stronie laboratoriumwody.com.pl.

  Badanie wody dla klientów instytucjonalnych

  Klienci instytucjonalni to często przedsiębiorcy branży przemysłowej bądź gastronomicznej. Zobowiązani są do dbania o odpowiednią jakość wody — i z powodów jej zdatności do spożycia (np. w gastronomii), i z powodu jej wpływu na aparaturę przemysłową. Firmy produkcyjne wykorzystują urządzenia przemysłowe, które niejednokrotnie mają kontakt z wodą. Przykładem takich urządzeń mogą być kotły, zamrażarki, ale też urządzenia grzewcze, przetworniki ciśnienia, a nawet całe instalacje wodne. Wskazane jest tutaj zachowanie odpowiednich parametrów wody, takich jak twardość, ponieważ parametr ten bezpośrednio wpływać może na żywotność aparatury czy instalacji.
  Produkcja i przemysł to nie wszystkie gałęzie, które korzystają z usług Laboratorium Wody Granimex.
  Z doświadczenia specjalistów czerpią też pływalnie, kąpieliska i inne punkty, dające możliwość korzystania z basenów. Na życzenie klienta, laboratoryjnie sprawdzać można parametry wskazujące zdolność wody do wchodzenia w reakcje redukcji i utleniania (tzw. potencjał Redox), zawartość chloru związanego i niezwiązanego i wiele innych, niezwykle ważnych cech.
  Laboratorium Wody Granimex wykonuje również pełen zakres badania wody w przypadku odbioru budynku. Zakres badania obejmuje aż kilkadziesiąt parametrów, które możliwe są do oznaczenia w próbkach wody i ścieków. Przeprowadzić można wymagany monitoring kontrolny wody, monitoring przeglądowy oraz rozszerzone badanie jakości wody.

  Każde badanie wody, które przeprowadza Laboratorium Wody Granimex, oparte jest na wytycznych zgodnych z aktualnymi przepisami.