DATASTICAL
Rozpoczęliśmy współpracę z kolejnym klientem – tym razem jest to strona Datastical – prowadząca innowacyjną platformę, prezentującą w kompleksowy i zarazem prosty sposób różnego rodzaju dane. Firma intensywnie się rozwija, dostarczając kolejnych, cennych danych, istotnych dla różnych podmiotów – zarówno dla klientów firm, jak i osób prowadzących badania naukowe i inne, które bazują na szczegółowej i dogłębnej analizie danych. Datastical koncentruje się głównie na rynku amerykańskim.
Obecnie prezentowane są informacje z dwóch obszarów – rynku związanego z motoryzacją i usługami medycznymi. Platforma wyróżnia się pośród innych tego rodzaju projektów klarownością i przystępnością w przekazywaniu istotnych dla użytkowników danych. Żyjemy w świecie naznaczonym „chaosem informacyjnym”.
Rozwiązania, które umożliwiają odpowiednio weryfikować, klasyfikować i prezentować dane, szybko uzyskiwać optymalne wyniki wyszukiwania i dzięki temu pozwalają również na wykonanie efektywnej i wielofunkcyjnej analizy danych statystycznych, są szczególnie cenne.
Pakiet najistotniejszych dla każdego użytkownika danych, właściwie wyselekcjonowanych i zestawionych, często decyduje o przeprowadzeniu z sukcesem procesu podejmowania decyzji. Z jednej strony działanie takie musi się opierać na możliwie najszerszym spektrum informacji, z drugiej – konieczna jest skuteczna selekcja informacji spośród milionów danych.
Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań semantycznych Datastical daje swoim klientom możliwość uzyskania wysokiej jakości danych. Systemy łączące dostępne bazy danych i kompilujące je, pozwalają stworzyć synergię między tak istotnymi elementami efektywnej prezentacji danych jak forma i funkcjonalność. Mechanizmy stworzone przez Datastical dają możliwość szybkiego uzyskania pełnych informacji, dotyczących zarówno konkretnych nisz biznesowych, jak i danych o bardziej ogólnym charakterze (np. demograficznych, różnego rodzaju statystyk biznesowych itp.).
Bazę stworzoną i wciąż intensywnie rozwijaną przez Datastical można nazwać biblioteką wiedzy online, która oferuje kompleksowe informacje, przydatne zarówno w działalności biznesowej, naukowej, jak i edukacyjnej. Serwis ma na celu dawać odpowiedzi na jak najwięcej pytań nurtujących użytkowników, zainteresowanych dostępem do sprawdzonych, wiarygodnych i wartościowych źródeł danych.
Dane prezentowane są w przejrzysty sposób – według podziału na kluczowe kategorie (np. informacje ogólne, opis, źródła, system pomiaru bezpieczeństwa, usługi itp.). Opisom towarzyszy czytelna grafika – wykresy i mapy.
Firma stawia na rozwój i można stwierdzić z całą pewnością, że dzięki profesjonalnie wypracowanym mechanizmom prezentacji danych, ma szansę docierać ze swoją ofertą do coraz szerszej grupy klientów.