BizDb.co.uk

W portfelu naszych klientów znalazł się niedawno portal bizdb.co.uk. Jest to nowatorska platforma internetowa oferująca użytkownikom bogatą bazę firm zarejestrowanych i działających na terenie Wielkiej Brytanii. Kompleksowość w połączeniu ze szczegółowością danych na temat każdego przedsiębiorstwa czyni z serwisu nieocenione źródło informacji o brytyjskim biznesie.

Każde z przedsiębiorstw prezentowane w serwisie posiada swój odrębny profil, na którym znaleźć można podstawowe dane firmowe, a więc: pełną nazwę, adres, numer kontaktowy, e-mail, odnośnik do strony www oraz datę powstania z dokładnością co do dnia. Całość opisu dopełniają dane geograficzne: mapa Google z naniesioną na nią dokładną lokalizacją przedsiębiorstwa, zdjęcie siedziby z Google Street Views oraz wykaz firm znajdujących się w okolicy.

Ponadto z profilu dowiemy się, jaki jest status prawny danego przedsiębiorstwa, a więc czy np. należy do spółek korporacyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością co do wysokości udziałów, a może jest spółką partnerską tudzież jednoosobową działalnością gospodarczą. O rzetelności prezentowanych w serwisie informacji świadczy fakt, że przy każdej firmie jest określony jej aktualny status, określający, czy dane przedsiębiorstwo jest aktywne na rynku, czy jest w stanie likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego itp.. Innym parametrem, który figuruje w prezentacji firm jest tzw. SIC code (ang. Standard Industrial Classification) – czterocyfrowy kod klasyfikacji działalności gospodarczej, który przypisuje dane przedsiębiorstwo do konkretnej branży.

Jednak informacje publikowane na stronie bizdb.co.uk wybiegają daleko poza standardowe dane teleadresowe, ponieważ prezentują analizy finansowe, w tym m.in. wartość aktywów i pasywów firmy. Mogą one stanowić punkt odniesienia dla analiz prowadzonych przez potencjalnych inwestorów bądź wskazówkę dla osób rozważających zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie. Użytkownik ma także wgląd w informacje o kadrze kierowniczej, a więc może dowiedzieć się, kto stoi za sukcesem lub niepowodzeniami poszczególnych firm.

Funkcjonalność serwisu gwarantuje wyszukiwarka działająca na najważniejszych parametrach takich jak: nazwa firmy, miasto, kod pocztowy, formy prawne przedsiębiorstwa, jego status oraz kod SIC.

Szerokie spektrum danych o firmach zasilających bazę BizDb pozwala użytkownikowi spojrzeć na interesujące go przedsiębiorstwo pod różnymi kątami. Nie musi on przy tym tracić czasu na wielogodzinne przeczesywanie Internetu w poszukiwaniu konkretnych informacji, ponieważ na bizdb.co.uk ma je dostępne dosłownie za kilkoma kliknięciami myszy.