Jednym z naszych Klientów, którego obszarem działania są profesjonalne usługi księgowe, jest Biuro Rachunkowe WD Bieleccy, które pozycjonujemy m.in. na hasło “biuro rachunkowe Zagórów”. 

Z wiedzy i doświadczenia biur rachunkowych korzystają przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do rozliczeń i składania licznych deklaracji organom podatkowym państwa. Są nieodłącznym wsparciem, kiedy potrzebna jest analiza ryzyka finansowego, stworzenie dla firmy finansowej strategii działania albo kiedy szuka się rozwiązań prowadzących do optymalizacji podatkowej. Biura rachunkowe mogą reprezentować firmę w urzędach podatkowych i administracji publicznej, zachowując przy tym pełen profesjonalizm. Pracownicy biur rachunkowych biorą udział w wielu szkoleniach, stale poszerzają kwalifikacje oraz znajomość aktualnych przepisów prawa podatkowego. 

Biuro rachunkowe WD Bieleccy wychodzi naprzeciw każdemu przedsiębiorcy, który potrzebuje w pełni kompleksowego wsparcia księgowego – od pomocy w rejestracji firmy i załatwieniu związanych z tym formalności, przez ewidencjonowanie firmowych transakcji, aż do obsługi kadrowo-płacowej.

Sprawy, które biuro otacza szczególną troską w ramach pełnego wsparcia prawnego, to sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych lub prawnych, czy też sporządzanie planów amortyzacji. Istnieje również możliwość reprezentowania przez biuro klienta w urzędach skarbowych, ZUS i wielu innych. 

Biuro rachunkowe WD Bieleccy proponuje też prowadzenie tak zwanej uproszczonej formy rozliczania, czyli podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z zaangażowaniem sporządza wszelkie niezbędne pisma czy dokumenty dla prowadzących działalność opartą o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Obsługa kadrowo-płacowa prowadzona jest przez biuro z dbałością i zaangażowaniem. W zakres świadczonych usług wchodzi nie tylko naliczanie i sporządzanie list płac – zarówno etatowych jak i do umów cywilno-prawnych, czy sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON i ich przesyłanie, ale także bieżąca aktualizacja rejestru pracowników i zleceniobiorców ZUS oraz kontrolowanie nieobecności, w tym wykorzystania dni urlopowych.

Biuro rachunkowe WD Bieleccy z dużą dozą elastyczności podchodzi do zasad współpracy z przedsiębiorcami, starając się dopasować je do formy prowadzonej działalności oraz indywidualnych potrzeb czy wymagań swoich Klientów. Z wyrozumiałością i cierpliwością wyjaśnia wiele zawiłych kwestii prawnych. Wyspecjalizowana kadra w pełni rozumie specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej – dlatego odebranie dokumentów z siedziby przedsiębiorcy czy dotrzymanie terminu dla przyjętego przez biuro zadania nie stanowi żadnego problemu. 

Na koniec warto też wspomnieć, że biuro poważnie podchodzi do kwestii odpowiedzialności za przekazane informacje czy dokumenty. Każdy współpracujący z biurem przedsiębiorca może cieszyć się gwarancją zachowania pełnej tajemnicy zawodowej oraz pewnością, że wszystkie powierzone dane są bezpieczne. Ponadto firma posiada ubezpieczenie dotyczące odpowiedzialności cywilnej w razie wystąpienia szkody wyrządzonej na skutek prowadzenia działalności. Ubezpieczenie OC stanowi gwarancję bezpieczeństwa klientów WD Bieleccy.