Klientem, którego pozycjonujemy na hasło prywatny detektyw Poznań, jest biuro Sektor, świadczące pełen zakres usług detektywistycznych. Ta poznańska firma oferuje wsparcie w sytuacjach, które wymagają poszukiwań osób i mienia, wytropienia, dojścia do prawdy, weryfikacji przebiegu jakiegoś zdarzenia – w wielu różnorakich aspektach. Firma pomaga ustalić przebieg interesujących zleceniodawcę spraw lub – poprzez zbieranie i analizowanie szeregu informacji – zweryfikować, czy dane zdarzenie w istocie miało miejsce. Skutecznie poszukuje metod na umocnienie materiału dowodowego w sprawie sądowej lub na obalenie nieprawdziwych wersji wydarzeń.

 

Biuro Sektor wspomaga prowadzenie spraw rodzinnych, małżeńskich, zbierając materiał dowodowy dotyczący ewentualnych zdrad czy zaniedbań rodzinnych. Pomaga ujawnić źródła dochodów w celach ustalenia alimentów. Prywatni detektywi mogą stanowić pomoc przy toczących się sądownie sprawach rozwodowych czy separacyjnych.

 

Biuro Sektor sprawdzi się w sprawach natury relacyjnej między dwojgiem bliskich osób. Przeprowadza testy wierności partnerskiej na podstawie uzgodnionego ze zleceniodawcą scenariusza oraz prowadzi nawet całodobowe, dyskretne obserwacje partnera zleceniodawcy, celem ustalenia przebiegu danego dnia czy ustalenia kontaktów partnera.

 

Agencja Detektywistyczna Sektor stanowi też nieocenione wsparcie w poszukiwaniach osób zaginionych. Działania poszukiwawcze prowadzi, w zależności od specyfiki konkretnego zaginięcia, zupełnie samodzielnie lub przy współpracy z policją. Metody poszukiwań niejednokrotnie już przyniosły oczekiwany rezultat.

 

Kolejnym obszarem działania naszego Klienta jest ustalanie sprawcy lub dekonspiracja oszustw finansowych, polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Oszuści często wprowadzają inne osoby w błąd i wyłudzają pieniądze, aby osiągnąć korzyść majątkową, pozostając przy tym bezkarnymi. Pracownicy agencji detektywistycznej są w stanie doprowadzić do ujęcia sprawców tych przestępstw. Z drugiej zaś strony, mogą też dokonać weryfikacji wierzytelności dłużnika, co może przydać się w celu późniejszego przeprowadzenia skutecznej windykacji, np. komorniczej.

 

Jeszcze innym obszarem działalności biura jest prowadzenie spraw dla firm. Tutaj w grę wchodzi m.in analiza przepływu środków pieniężnych i towarów, przeanalizowanie działalności i struktury grup osobowych w środowisku pracowniczym, sprawdzanie firmowych billingów, kontrola zwolnień lekarskich, sprawdzanie prawdziwości umów, faktur, dokumentów, a także obrazowanie wszystkich mechanizmów, które doprowadziły do określonych zachowań czy zdarzeń. Nie bez znaczenia pozostaje też bezpieczeństwo i ochrona przepływu informacji w wewnętrznej sieci informatycznej firm, które na życzenie zleceniodawcy również może być brane pod lupę.

 

Agencja wszystkie swoje czynności wykonuje z należytą starannością i ogromnym profesjonalizmem. Działanie często są prowadzone równolegle do postępowania policyjnego, działań prokuratury czy innych organów, mogą też toczyć się niezależnie od nich. Firma detektywistyczna Sektor dysponuje bardzo nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem, który podnosi jakość świadczonych usług. Każde zlecenie biuro traktuje indywidualnie, dopasowując najlepsze metody działania do specyfiki konkretnej sytuacji. Wieloletnie doświadczenie plasuje ją wysoko w rankingu skuteczności prowadzonych działań, a skuteczność ta jest miarą zadowolenia Klientów.