raTrust

Home/Klienci/raTrust

raTrust

raTrust - hiv testsraTrust – organizacja non-profit, działająca w aglomeracji londyńskiej, to nasz kolejny, brytyjski, klient. Beneficjentami raTrust są osoby zmagające się z chorobami przenoszonymi drogą płciową, AIDS i nosiciele HIV. Od 2013 roku działacze organizacji i coraz liczniejsi wolontariusze robią wiele, aby redukować ilość zakażeń, szczególnie w środowiskach najbardziej na nie narażonych – wśród osób zatrudnionych w branży usług seksualnych (dziś z pomocy raTrust korzysta już ponad 5 tys. sex workers) na terenie Londynu.

raTrust – zgodnie ze swoją nazwą – wspiera osoby zmagające się z tego rodzaju chorobami, poprzez budowanie zaufania. Zapewnia współpracę na poziomie indywidualnym i grupowym, zawsze w poszanowaniu godności beneficjentów i niezależnie od tego z jakiego środowiska pochodzą, jakiego są wyznania, rasy, orientacji seksualnej itp.

Nadrzędnym celem jest skuteczna, czyli dostosowana do realiów, wielopłaszczyznowa pomoc.  raTrust jest aktywna na wielu polach: praktycznym i teoretycznym. Przedstawiciele organizacji działają bezpośrednio – docierając do trudnych środowisk, rozdając środki antykoncepcyjne, oferując dostęp do bezpłatnych testów i badań na obecność niebezpiecznych chorób, prowadzą też pracę edukacyjną.

Polega ona m.in. na przygotowywaniu materiałów informacyjnych (mających na celu uświadamianie ludziom ryzyka związanego z różnego rodzaju aktywnością seksualną), rozpowszechnianiu informacji poprzez akcje ulotkowe i społeczną reklamę zewnętrzną (postery, ambient media itp.).

raTrust stawia również na media społecznościowe – szczególnie nośne w młodszym pokoleniu, które z oczywistych względów jest wyjątkowo narażone na skutki nieświadomego podejmowania ryzykownej aktywności seksualnej. raTrust znajdziemy m.in. na Facebooku czy Twitterze.

Na stronie ratrust.org.uk prowadzony jest też na bieżąco blog. Dzięki przystępnej formie, jest w stanie „dotrzeć” do wielu osób, które z różnych względów są zainteresowane zdobyciem ważnych informacji dotyczących zagrożeń i przeciwdziałania im, symptomów chorób, możliwości diagnostycznych, podejmowania leczenia itp. Autorzy działu zachęcają do aktywnego współtworzenia bloga.

Decydując się na współpracę z raTrust, donatorzy mają pewność, że każdy funt zostanie wydany bezpośrednio na realizację celów statutowych organizacji – jest to możliwe dzięki coraz intensywniej prowadzonej działalności, również pod względem organizacyjnym (otwierane są kolejne punkty, w których każdy zainteresowany może otrzymać oczekiwaną pomoc).

Z raTrust współpracują – jako wolontariusze – różni specjaliści, m.in. lekarze i psychologowie – dzięki temu potrzebujący mogą otrzymać profesjonalne wsparcie: medyczne, psychologiczne i mentalne.

Trust to zaufanie – raTrust na każdym kroku przekonuje o konieczności budowania odpowiedniej atmosfery wobec trudnego problemu społecznego (i osobistego) jakim są choroby przenoszone drogą płciową i AIDS.

Żadna, nawet najlepiej przygotowana akcja informacyjna, edukacyjna i stricte medyczna, nie pomoże w skutecznej minimalizacji zachorowań (a mówimy tu o ok. 500 tys. przypadków rocznie i niestety liczba ta rośnie z roku na rok) jeśli choroby typu AIDS będą nadal stygmatyzowane.

Być może trudno w to uwierzyć, ale tego typu choroby, nawet w społeczeństwie tak różnorodnym jak brytyjskie, nadal są w wielu środowiskach tematem tabu – co za tym idzie – trafienie do osób nimi zarażonych, choćby z podstawową wiedzą, która mogłaby przeciwdziałać wielu zachorowaniom – nie jest zadaniem łatwym.

raTrust nie zamierza się poddawać – zapewniając swoim podopiecznym przyjazną atmosferę, wolną od uprzedzeń i niepotrzebnego wchodzenia w strefę prywatnych wyborów.

Dbałość o zapewnienie osobom aktywnym w branży usług seksualnych maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego nie oznacza, że raTrust zapomina o tych, którzy chcą uniezależnić się od takiego źródła zarobkowania. raTrust to w pełni zaangażowane wsparcie dla osób, które wpadły w „pułapkę” sex-biznesu.

Najważniejsza jest pomoc – i do niej – twórcy i działacze organizacji wciąż zachęcają – nie tylko licząc na pomoc materialną, ale również aktywną współpracę o charakterze wolontaryjnym.