Baby Bobath

Home/Klienci/Baby Bobath

Baby Bobath

Bobath

Miło nam poinformować, że do grona naszych klientów dołączyła wrocławska firma Baby Bobath (babybobath.com.pl). Baby Bobath to odpowiedź na potrzeby dzieci wymagających specjalistycznej opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej. Dzięki zespołowi specjalistów autentycznie zaangażowanych w swoją pracę każdy mały pacjent może liczyć na maksimum uwagi i indywidualne podejście.

Celem firmy jest otoczenie najlepszą opieką dzieci, które nieco pospieszyły się z przyjściem na świat. Baby Bobath zapewnia kompleksowe podejście do terapii, którą zawsze poprzedza się przeprowadzeniem szczegółowych konsultacji. Na najlepszą pomoc mogą liczyć nie tylko rodzice i opiekunowie wcześniaków, ale również dzieci z różnymi zaburzeniami wieku rozwojowego, problemami natury genetycznej, dysfunkcjami neurologicznymi i innymi.

Kolejny obszar podejmowanych przez zespół Baby Bobath działań to profilaktyka zaburzeń o charakterze psychoruchowym u dzieci zdrowych.

Firma zapewnia ponadto stały dostęp do najlepszych specjalistów: ortopedów, kardiologów, neurologów, rehabilitantów, psychologów, neurologopedów, pedagogów specjalnych i in.

W stałej ofercie Baby Bobath znajdują się m.in.: diagnostyka rozwoju psychoruchowego, instruktaż pielęgnacyjny, PNF Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (czyli torowanie nerwowo-mięśniowe), Kinesiology Taping (popularna terapia bazująca na działaniu sensorycznym plastrów Kinesio Tex), termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB, a także profilaktyka wad postawy i stóp oraz wielowymiarowa terapia manualna stóp.

Baby Bobath to również specjalna oferta dla żłobków i przedszkoli – w tym m.in. badania przesiewowe postawy ciała i stóp oraz profesjonalne zajęcia ruchowe, których celem jest przeciwdziałanie często diagnozowanym u małych dzieci wadom postawy ciała i stóp.

Jedną ze szczególnie polecanych i oferowanych przez firmę terapii jest koncepcja bobath, a dokładniej – neurorozwojowa koncepcja ndt bobath, sprawdzająca się zarówno u wcześniaków, noworodków, jak i niemowląt, a nawet starszych dzieci. Ceniony jest przede wszystkim nieinwazyjny charakter terapii, którą można rozpocząć odpowiednio wcześnie, nawet w okresie, gdy reakcje patologiczne jeszcze nie ewoluują w nieprawidłowe wzorce.

Terapia jest zindywidualizowana – tempo zajęć zawsze jest dostosowywane do możliwości fizycznych małego pacjenta.

W trosce o uzyskanie jak najlepszych efektów wszystkich zabiegów, specjaliści Baby Bobath realizują terapie w domach dzieci. Jest to możliwe dzięki posiadanemu sprzętowi rehabilitacyjnemu: specjalistycznym materacom, piłkom, wałkom itp. Umożliwia to stworzenie małej, mobilnej sali terapeutycznej bobath w miejscu, które jest dla malucha najbardziej przyjazne na świecie, co ma również niebagatelne znaczenie dla powodzenia całego procesu rehabilitacji.

Konsultacje prowadzone są też w siedzibie firmy, we Wrocławiu.